Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

สมัคร Online

เข้ากรอกใบสมัคร คลิก

Application

โรงเรียนบริบาลชุมชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร

*รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาได้ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925