Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

กรอกใบสมัคร ONLINE

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ * ชาย      หญิง
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อเล่น *
เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกแต่เบอร์ตัวเลข 10 หลักเท่านั้น เช่น 0811234567
Email
Line ID
Facebook

ที่อยู่ของนักศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน *

ข้อมูลผู้ปกครอง

มีความเกี่ยวข้อง * บิดา      มารดา      อื่นๆ     
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกแต่เบอร์ตัวเลข 10 หลักเท่านั้น เช่น 0811234567
อาชีพ

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน *
วุฒิการศึกษา *
อำเภอ *
จังหวัด *

แผนกที่สนใจเรียบ

ผู้ช่วยการพยาบาล
ผู้ช่วยคลินิกความงาม
ผู้ช่วยคลินิกทันตกรรม
ผู้ช่วยร้านยา
Lab / X-RAY

ยอมรับข้อตกลง

* สมัครลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จะได้รับอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925