Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

Welfare

โรงเรียนของเราคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีการผสานความหลากหลายของนักศึกษาและอาจารย์โดยได้รับการดูแลอย่างใส่ใจจากคณะเจ้าหน้าที่ต่างๆทำให้น้องๆได้รับประสบการณ์การ วิถีเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ เราสอนน้องๆให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง และยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างแข็งแรงและมีคุณค่า โดยน้องๆที่มาเรียนกับเรา

ได้รับสวัสดิการดังต่อไปนี้

เสื้อกิจกรรม กิจกรรมรับน้อง
ชุดนักศึกษา กิจกรรมสันทนาการ
เน็ทติดผมนักเรียนหญิง กิจกรรมดูงานนอกสถานที่
รองเท้าสีขาวแบบพยาบาล สอนแต่งหน้า ทำผม
รองเท้าสีดำชาย สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ถุงเท้าสีขาว อุปกรณ์กีฬาเพื่อผ่อนคลาย
ปากกาน้ำเงิน-แดง สมุดเพื่อใช้จดบันทึกการเรียน สวนพักผ่อนหย่อนใจ
หนังสือประกอบการเรียน อินเตอร์เน็ตไวไฟ
ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดแอร์ทุกห้อง ห้องสมุดคอมพิวเตอร์สำหรับพักผ่อน
ห้องเรียนภาคปฏิบัติติดแอร์ทุกห้อง ห้องดูทีวีนั่งเล่น
หอพักพร้อมห้องน้ำในตัว จัดหารายได้ระหว่างฝึกงาน
อาหารกลางวัน ประกันอุบัติเหตุ

*โดยทั้งหมดนี้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหาให้นักเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นอีก ซึ่งนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน
สามารถวางใจในระบบจัดการศึกษาและจัดหางานทำ ของทางโรงเรียนเราได้อย่างเชื่อมั่น

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925