Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับการเปิดโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย ศูนย์รับสมัครและสารสนเทศ นครน่าน

ขอแสดงความยินดีกับการเปิดโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย ศูนย์รับสมัครและสารสนเทศ นครน่าน

โดยเมื่อวันที่ 28/12/5 8คณะผู้บริหาร นำโดย คุณณภัทร์วรัญญ์  นนท์ธีระสถาพร ร่วมสวัสดีปีใหม่

 ผู้อำนวยการสาคร และคณะ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดน่าน  

***สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สามารถมาสมัครเรียนได้เลยนะครับ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0623246979 พี่อั๋น / พี่เชอรี่

  

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925