Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทางด้านผู้ช่วยทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

  • สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาขาใกล้บ้านท่านทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30-17.00น.
  • สมัครผ่านทางเวปไชด์โรงเรียน
  • สมัครผ่านทางเจ้าหน้าที่แนะแนว

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • สำเนาบัตรประชาชนของตัวเอง1ใบและของผู้ปกครอง1ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง1ใบและของผู้ปกครอง1ใบ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา1ใบ
  • รูปถ่าย1นิ้ว 2ใบ

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925