Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

โรงเรียนบริบาลชุมชน จบแล้วมีงานทํา100%

โรงเรียนบริบาลชุมชน จบแล้วมีงานทํา100% ค่าเรียนถูกที่สุด จบแล้วมีงานทํา100%

ค่าเรียนถูกที่สุดในประเทศ ฟรี ตําราเรียน หอพัก อุปกรณ์การเรียน ชุดนักศึกษา ชุดกีฬา สันทนาการ สาขาที่เปิดสอน ผู้ช่วยเหลือการพยาบาล ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร (ผู้ช่วยห้องยา) ผู้ช่วยเหลือทันตกรรม ผู้ช่วยเหลือศัลยกรรมและความงาม ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการ Lab, X-Ray มีอาชีพรองรับ หลังจบการศึกษา สามารถทํางานได้ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา บริษัทยา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทํางานในตําแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร เป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ ศูนย์ความงาม สปา ฯลฯ สนใจติดต่อสอบถาม 084-535-2925 หรือ 053-774-141 Email goodpost999@gmail.com

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925