Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

กำหนดการรายงานตัวปี 60 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่จ้า

รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวปี 60 สามารถ
ดาวโหลด กำหนดการรายงานตัวปี 60
ได้เลย ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนจ้า

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925