Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

ท่านสามารถยืนยันสิทธิ ออนไลน์ รุ่น1/60 ได้แล้ว


ยืนยันสิทธิ Online โดยเข้าไปกรอกข้อมูล
คลิก
กรอกใบยืนยันออนไลน์เสร็จให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แอดมินเพจหรือ
สายด่วน 084-535-2925

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925